சற்றுமுன் ஜெ இறந்தது செப்டம்பர் 22-2016 உண்மை ஆதாரத்தை வெளியிட்ட அப்போலோ மருத்துவர்!? Reviewed by Momizat on . ஆச்சி அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களால் எனது உயிருக்கு ஆபத்து உள்ளது அப்பல்லோ மருத்துவமனையும் இதற்கு உடந்தை!? [embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=MkQKKgtkvUs[/em ஆச்சி அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களால் எனது உயிருக்கு ஆபத்து உள்ளது அப்பல்லோ மருத்துவமனையும் இதற்கு உடந்தை!? [embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=MkQKKgtkvUs[/em Rating: 0

சற்றுமுன் ஜெ இறந்தது செப்டம்பர் 22-2016 உண்மை ஆதாரத்தை வெளியிட்ட அப்போலோ மருத்துவர்!?

சற்றுமுன்  ஜெ இறந்தது செப்டம்பர் 22-2016 உண்மை ஆதாரத்தை வெளியிட்ட அப்போலோ மருத்துவர்!?

ஆச்சி அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களால் எனது உயிருக்கு ஆபத்து உள்ளது அப்பல்லோ மருத்துவமனையும் இதற்கு உடந்தை!?
[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=MkQKKgtkvUs[/embedyt]

Comments

comments

Clip to Evernote

© 2015-2017 Powered Sri Lankan Echo

content protection is powered by http://jaspreetchahal.org
Scroll to top